Reklamácia

Reklamačný poriadok internetového obchodu PROFIZOO.SK

Aj keď spoločnosť PROFIZOO s. r. o., dôkladne vyberá ponúkaný tovar a jeho dodávateľov môže sa v ojedinelých prípadoch stať, že na Vami zakúpenom tovare sa vyskytnú vady. Kedy má tovar vady stanoví ustanovenie §2161 zák. č. 89/2012 Z. z., občiansky zákonník, v platnom znení. Jedná sa napríklad o prípady, keď vec nemá vlastnosti popísané predávajúcim alebo výrobcom, vec sa nehodí na účel, ktorý na jej použitie výrobca uvádza, prípadne vec nie je v zodpovedajúcej hmotnosti alebo množstve.

Práva z vád veci sa uplatňujú u predávajúceho spol. PROFIZOO s. r. o., IČO: 28924975, Pod Nádražím 1951, 286 01 Čáslav, www.profizoo.skinfo@profizoo.sk, tel. 00421 220 924 934

Zodpovednosť predávajúceho z titulu vád tovaru je upravená v jednotlivých ustanoveniach zák. č.89/2012 Z. z., občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „OZ“).

Podľa ustanovenia §2165 ods. 1 OZ je kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Práva z vád nemožno uplatniť v týchto prípadoch:

  • u vecí predávaných za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá
  • na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním
  • pri použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy veci

Lehota na uplatnenie vád beží odo dňa prevzatia tovaru.

Reklamácia

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, alebo bežným opotrebením má v tejto lehote právo tovar reklamovať. Reklamáciu zákazník uplatňuje priamo v spol. PROFIZOO s. r. o. Reklamovaný tovar je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.

Vybavenie reklamácie

Pred odoslaním reklamovaného tovaru kontaktujte spol. PROFIZOO s. r. o. posúdi oprávnenosť reklamácie vady na tovar a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie je v prípade, že je odberateľ spotrebiteľom tridsaťdenná (podľa zákona č. 634/1992 Z. z.). Tiež v prípade, keď nie je odberateľ spotrebiteľom, sa spol. PROFIZOO s. r. o., snaží vybaviť reklamáciu v čo najkratšom čase.

Reklamovaný výrobok prosím dôkladne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Najvhodnejšie je použiť originálny obal daného výrobku, ak ho nemáte, použite akýkoľvek iný vhodný obal, ktorý splní ochrannú funkciu pred poškodením. Výrobok odporúčame posielať kompletný, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo obsahom pôvodného balenia. Spoločne s výrobkom nezabudnite zaslať kópiu nákupného dokladu (faktúru), sprievodný list (môžete prípadne použiť vzorový formulár) s čo možno najpresnejším popisom vady (uveďte tiež pri akých okolnostiach sa vada prejavila, ako k nej došlo, pri akých podmienkach sa vada prejavuje a pod.) a kontaktné údaje. V prípade poškodenia zásielky môže dôjsť k zamietnutiu reklamácie.

Výrobok zasielajte na adresu:

PROFIZOO s.r.o.
P.O.Box č. 163
830 00 Bratislava 3

Pred odoslaním tovaru nás môžete kontaktovať a skonzultovať vhodný spôsob zabalenia výrobku a vhodný spôsob prepravy na telefóne 00421 220 924 934.

Pre odoslanie tovaru na uvedený P.O. Box používajte výhradne ako dopravcu Slovenskú poštu.

Postup v prípade, že Vám dorazí poškodená zásielka

Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím dôkladne skontrolujte dodaný tovar. Zásielku, ktorá javí známky poškodenia, nepreberajte!

Ak je tovar poškodený, aj keď bol obal neporušený, je treba o tejto skutočnosti čo najskôr informovať prepravcu a reklamačné oddelenie PROFIZOO s. r. o. na telefón 00421 220 924 934  alebo na e-mail info@profizoo.sk, v závislosti od druhu vami vybranej prepravy. Reklamovať je nutné celú zásielku.

Slovenská pošta

oznámte osobne do 24 hod. na akejkoľvek pobočke pošty.

Formulár Slovenskej pošty PREHLÁSENIE – NÁHRADA ŠKODY vyplňte časť B. Právo na náhradu škody nižšie uvedeným spôsobom. Formulár ke stiahnutiu.

DPD

oznámte do 2 pracovných dní na e-mail: reklamacie@geis.sk

Postup v prípade zámeny alebo dodania nekompletnej zásielky

V prípade, že je Vám doručený iný výrobok, než ten ktorý bol Vami objednaný alebo zásielka bude nekompletná, kontaktujte naše reklamačné oddelenie na e-mail: info@profizoo.sk alebo volajte na zákaznícku linku 00421 220 924 934.

Do e-mailu uveďte:

  • číslo objednávky alebo faktúry
  • popis doručeného výrobku

Reklamačný protokol

Reklamačný protokol PROFIZOO s. r. o., na stiahnutie.