Informácie GDPR

Chránime vaše údaje

Našim hlavným cieľom je Vám ponúkať tie najlepšie možné produkty za akčné ceny a tým sa starať o Vaše miláčikov. V tento moment by sme Vás tiež chceli ubezpečiť, že s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame s náležitou starostlivosťou, v súlade s platnými právnymi predpismi a samozrejme je chránime v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov.

Informácie o ochrane osobných údajov spracovávaných spoločnosťou PROFIZOO s.r.o.

Týmto vás informujeme o spracovávaní vašich osobných údajov a vašich právach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „ GDPR“).

Za spracovávanie vašich osobných údajov nesie zodpovednosť správca osobných údajov, ktorým je spoločnosť PROFIZOO s.r.o., IČO: 28924975, so sídlom Pod Divadlem 640, 284 01 Kutná Hora – Hlouška

Kompletné znenie na stiahnutie TU